Dr. A. Scott ishh-profesor çek në Universitetin e Harvardit Demokracia amerikane përputhet me interesat e saj

Publikuar në Maj 31, 2019, 12:58 a.m.

Ajo që përshkruhet si "demokraci" në SHBA, thjesht ka për qëllim t'i shërbejë interesave të veta, thotë një profesor emeritus i Universitetit të Harvardit.

Dr. Ali Scott,  ish-profesor çek në Universitetin e Harvardit, tha: "Demokracia, për të cilën Shtetet e Bashkuara flasin, është demokraci e cila është në përputhje me interesat e saj".

Dr. Ali Scott vuri në dukje se ai ishte burgosur për shtatë vjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si musliman në një bisedë me Kanalin e Imam Rizait (a.s.) deklaroi se demokracia që Shtetet e Bashkuara po përjetojnë vazhdimisht është një demokraci që është në përputhje me interesat e veta, dhe kushdo që lëviz kundër tij është gati për të sulmuar.

Duke iu referuar rëndësisë së përhapjes të Islamit, ai tha:

"Unë u arrestova dhe u burgosa nga qeveria e SHBA-ve ndërsa isha duke studiuar në Universitetin e Harvardit; prandaj nuk mund t'i mësoja askujt atë që kisha njohur. Por në burg, disa nga të burgosurit dhe unë formuam një grup dhe e kalova kohën duke u mësuar atyre se si ta lexojnë Kur'anin ".

Duke iu përgjigjur një pyetjeje për mjetet më të mira të promovimit të fesë Islame në vendet perëndimore, Dr.Ali  Scott tha:

"Mënyra më e mirë për të mësuar është të veprosh në Islam sa mës  thjesht në dukje. Domethënë, vetë personi duhet të veprojë sipas urdhrave hyjnorë, dhe nëse duam të promovojmë fenë, ne duhet t'i bindemi urdhrave të Tij pa hezitim ".

Duke folur për rolin e rrjeteve të tilla si kanali Imam Rizai (a.s.) në promovimin e Fesë Islame dhe mësimeve Razavi, ai tha: "Sinqerisht, rrjetet amerikane nuk do të lejojnë kurrë programe të tilla të transmetohen ose le të bëhen të vetëdijshëm për gjëra të ngjashme programet. Këto rrjete janë bllokuar me të shpejtë. Në fakt, qeveria amerikane po i shkatërron vazhdimisht këto kanale dhe po i saboton ato . "Burimi : Astan Quds Rezevi