Kurset Kur'anore po zhvillohen në Hagë

Publikuar në Shk. 9, 2019, 1:35 a.m.

Një numër kursesh edukimi për memorizimin dhe interpretimin e sureve Kur'anore janë mbajtur për fëmijët dhe të rinjtë në Holandë duke filluar nga 1 shkurti.

Sipas faqes së internetit alcauther.com, Qendra Dar-ul-Kur'an e Institutit Kulturor Al-Kawthar në Hagë ka organizuar kurset në arabisht dhe holandisht.

Pjesëmarrësit mësojnë të lexojnë dhe të mësojnë përmendësh Sure Naba, Nazi'at dhe Abas.

Mësimdhënia dhe interpretimi i sures Vaki'ah është tema e kursit për të rinjtë.

Shejh Muhammed Xhevad Turaihi, Ali Turaihi, Haxh Al-Khatib dhe Haxh Xhafar Al-Badri respektivisht japin mësimin, interpretimin e sureve në arabisht, memorizimin dhe principet texhvidit, interpretimin e sureve në holandisht dhe memorizimin e Kur’anit dhe principet texhvidit.

Kurset Kur'anore mbahen çdo të premte në Institutin Al-Kawthar deri më 12 prill 2019Burimi : IQNA