25 Km. fije, 300 metra përhurë për të shkruar Kur’anin

Publikuar në Shk. 1, 2019, mesnatë

Një grua nga Pakistani, Nasime Ahtar, ka prodhuar një Kur'an punëdore. 

Kur’ani, teksti fetar i Islamit është shkruar nga Nasime Akhtari duke përdorur gjilpëra dhe fije.

Nasime Akhtar është nga Guxharati në Pakistan. Ajo ishte 30 vjeçare kur filloi punën e dorës për prodhimin e Kur'anit.

Kohët e fundit ajo përfundoi Kur'anin. U deshën 32 vjet për të bërë këtë kopje madhështore të Kur'anit.

Nasime Akhtar, 15 vitet e para, i kaloi ditët duke shkruar Kur'anin mbi copat e pëlhurës së bardhë irlandeze me dorë. Edhe 17 vjet të tjera u shpenzuan pastaj për të krijuar fjalët duke përdorur gjilpëra dhe fije të zezë.

Rreth 300 metra pëlhurë dhe afër 25,000 metra fije u përdorën për të krijuar Ku’ranin. Përmbledhja përbëhet prej 10 lidhjesh; secila përmban tre gjyza të Kur'anit.

Këto 10 lidhëse peshojnë 55 kilogramë. Kur'ani i krijuar nga Nasime Akhtar duke përdorur gjilpëra dhe fije është vënë në shfaqje në Ekspozitën e Kur'anit të Shenjtë në Medinë, në Arabinë Saudite.Burimi : India Today